Profili Spectrum është i certifikuar nga Greenline KBE e cila falë teknologjisë me performancë të lartë dhe logjistikes së orientuar kah konsumatoret, konsiderohet një nga eksportuesit më të mëdhenjë dhe më të suksesshëm të prodhimit të profilave të dyerve dhe dritareve. Gjithashtu profili ynë është i pranuar nga komisionet për ndërtime dhe projekte të shumë objekteve në Kosovë si spitale, shkolla, fakultete e shumë objekte tjera.

Galeria

Facebook
Twitter
Instagram